Betaalinformatie

JPWebService factureert u voor het maken van een website als dit is afgesproken, op het moment van oplevering, zoals omschreven op de pagina “werkwijze”.

Na de 30 dagen termijn, ingaande na oplevering van uw website, zal JPWebService u factureren voor alle extra zaken, genoemd op de pagina “mogelijkheden” en “werkwijze” uitgevoerd in opdracht van u. Hierbij wordt gefactureerd en gerekend per tijdseenheid van 10 minuten. Telkens na 1 maand wordt de totale balans opgemaakt voor de extra uitgevoerde werkzaamheden, en stuurt JPWebService u een factuur.

-Alle prijzen genoemd op deze website zijn inclusief BTW van 21 %.
-Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Betaal informatie:

U kunt uw factuur betalen aan:

JPWebService.nl

tnv JP Schouten

ABNAMRO rekening 51.89.30.866

IBAN:    NL81ABNA0518930866

BIC:    ABNANL2A